Privacy

Privacybeleid

Spam-vrij
www.maasenwaal-reclame.nl respecteert uw privacy en gaat zorvuldig om met uw gegevens. De op deze website ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van e-mailberichten door Maas & Waal Reclame
De e-mailadressen van gebruikers en genodigden worden niet aan derden beschikbaar gesteld. 
Ook worden er geen e-mailberichten namens derden verstuurd.

Bekendmaking
Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Cookies
Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij een of meerdere cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Wij gebruiken sessiecookies om het navigeren in de website te vereenvoudigen en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd.

Vrijwaring
Maas & Waal Reclame besteed veel aandacht aan het optimaal functioneren van de website en de beveiliging van uw gegevens. Aan het gebruik van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
Maas & Waal Reclame aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onjuist functioneren van de website of het niet of niet tijdig aankomen van e-mailberichten.

Share by: